Płk dr Andrzej Pecka uhonorowany przez SOW

Z ogromną przyjemnością informujemy, że Zarząd Główny Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa podjął decyzję o nadaniu członkostwa honorowego Naszej organizacji Panu płk. dr. Andrzejowi Pecka – Dyrektorowi Generalnemu Służby Więziennej.

Płk dr Andrzej Pecka jako Dyrektor Generalny Służby Więziennej zasługuje na najwyższe uznanie za swoją nieocenioną pracę na rzecz poprawy systemu penitencjarnego.

Jesteśmy przekonani, że swoimi umiejętnościami i zaangażowaniem Pan płk dr Andrzej Pecka nadal będzie inspirować innych do działania na rzecz dobra społecznego i poprawy sytuacji w polskim więziennictwie, jednocześnie liczymy na owocną współpracę w ramach struktur Stowarzyszenia i realizacji jego zadań statutowych.

Wręczenie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa odbyło się w dniu 28 marca 2024 roku w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej w Warszawie. Wręczenia dokonał mjr Sebastian Kłosiński Prezes Zarządu Głównego SOW w asyście por. Bartosza Szadziula Sekretarza Zarządu Głównego SOW.